Terapeutisk berøring

For avgiftning, avspenning, smertelindring, og velvære

“Berøring er selve forutsetningen for nærhet, overlevelsesevne og forplantning. Berøring er grunnlaget for sosiale relasjoner og utvikling av kultur”

– Hudlege, Ove Fyrand

Balanced Living tilbyr tre ulike former for terapeutisk berøring; taktil stimulering, massasje og reiki. Ofte kan det være hensiktsmessig å benytte en kombinasjon av de ulike  tilnærmingene.

Taktil Stimulering, eller taktilterapi, er en varsom og respektfull form for berøring (“basic touch”). I motsetning til ved vanlig massasje jobber vi her ikke med muskulatur eller bindevev, men ved å stryke huden slik at følelsesreseptorene stimuleres. Dette frigjør hormonet oxytocin, også kalt tillitshormon, som blant annet aktiverer kroppens ro- og avslappningrespons. Huden er vårt største sansorgan, og stimulering av huden både styrker og beroliger nervesystemet.

Metoden er mye brukt innen helsesektoren, som en sansemotorisk treningsform ved fysiske og psykiske funksjonshemminger, ved rehabilitering og smertelindring etter sykdom og skade, og i eldreomsorg og palliativ pleie.

Berøringen kan tilpasses den enkeltes behov. Til behandlingen bruker jeg en ren, kaldpresset økologisk mandelolje som også gir næring til huden for huden. Behandlingstid 40-50 min.

For mer om berøring og berøringsterapi se http://dinesanser.no , http://taktilterapi.no og http://6.miami.edu/touch-research/

Massasje basert på biodynamiske, eller bio-energetiske, prinsipper. Vi løser opp og renser ut oppsamlet spenning, og balanserer nervesystemet, slik at kroppens evne til avgiftning og tilfriskning styrkes. Jeg bruker rene, økologiske oljer som kan tilsettes essensielle oljer (aromaterapi) etter ønske. Behandlingstid 50-60 min eller 90 min.

For mer om biodynamisk massasje (Gerda Boyesens metode) se feks. http://nibp.no

Reiki er en naturlig og enkel form for berøring som virker avslappende og balanserende. Det bidrar til å redusere stress, skape balanse og harmoni i kroppens energier, og kan dermed understøtte kroppens selvhelbredelse, både fysisk og emosjonelt. Reiki kan trygt og fint kombineres med andre behandlingsformer. Den som mottar reiki ligger påkledd under teppe på massasjebenken, mens utøveren holder hendene i ulike posisjoner på mottakerens kropp. Behandlingstid 50-60 min.

Her kan du lese litt mer (engelsk side) om forskning på effekter og bruk av reiki http://www.centerforreikiresearch.org/

“If you heal your self, you heal all”

– Mikao Usui, en av reikiens “fedre”

 

Forskning viser at berøring har gunstige effekter ved plager som stress, angst, depresjon, søvnløshet, vektproblemer og kroniske smerter. I tillegg bedrer det kroppsfølelsen og selvfølelsen, og virker generelt styrkende for fordøyelsen og på immunforsvaret.

FacebookTwitterGoogle+Share