Om Balanced Living

Balanced Living tilbyr undervisning i holistisk helse, yoga og stresshåndtering, i tillegg til ulike former for terapeutisk berøring og massasje.

Hva menes med holistisk? En helhetlig filosofi og opplegg som tar utgangspunkt i at mennesket er både kropp, sinn og sjel, og at helse derfor alltid innebærer både en fysisk, psykisk (mental og emosjonell) og sjelelig dimensjon. For det andre viser det til det enkle, men ofte oversette, faktum at vi alle er forbundet med en større helhet.

Intensjonen er å gi deg enkle verktøy som du kan integrere i en travel hverdag. Yoga er et holistisk konsept for fysisk og mental trening, hvor konsentrasjon, oppmerksomhet og økt kroppsbevissthet er en viktig del.

Målet er at du etterhvert lærer å lytter til deg selv og kroppen din slik at du fremmer ditt selvhelbredende og menneskelige potensiale, og lettere gjenvinner balansen i møte med livets uunngåelige utfordringer.

Visjonen er hjelp til selvhjelp for å skape et sunnere samfunn. Ved å redusere og unngå skadevirkninger av kronisk og opphopet stress, gi den enkelte verktøy og mer makt over egen helse, øke forståelsen for sammenheng mellom kropp og sinn, og benytte det beste av kunnskapen fra ulike medisinske paradigmer, kan vi frigjøre store økonomiske og menneskelige ressurser til beste for alle.

Balanced Living (Norge) eies og drives av Christine Winge Strandmann:

Jeg begynte med yoga i 2001, har praktisert tilnærmet daglig siden 2006, og undervist siden 2008. Har også erfaring med utbrenthet/depresjon og angst, og veien tilbake til bedre helse og større livsglede enn før jeg ble syk. Sykdom og livskriser gir oss mulighet til å utvikle nye sider ved oss selv, så det er viktig å forstå at et “sammenbrudd” også kan være et gjennombrudd. I denne artikkelen har jeg delt litt av min erfaring og noen refleksjoner rundt depresjon og utbrenhet, og sammenheng mellom individ og samfunn: http://www.erfaringskompetanse.no/erfaring/depresjon-det-beste-som-har-hendt-meg/

Fra tidlig barndom av har jeg drevet med forskjellige typer idrett, i tillegg til at jeg alltid har vært fascinert av alle naturlige veier til bedre helse. Jeg ble også tidlig inspirert av ulike typer østlig medisinske tenkning, som er mer energibasert enn den vestlige.

I dag er jeg mer opptatt av å holde meg “i bevegelse” enn å trene, for å opprettholde god sirkulasjon (“flyt”) i systemet. Jeg er overbevist om at å praktisere en form for avspenningsteknikk, meditativ praksis, oppmerksomhetstrening og kroppsbevissthet, er noe av det gunstigste vi kan gjøre for vår helse, livsglede og personlige utvikling. En slik praksis trenger ikke å være komplisert, og kan flettes inn i selv en hektisk hverdag.

“It’s simpel, but it’s not easy”
 – Jon Kabat-Zinn om mindfulness

Gjennom Balanced Living ønsker jeg å bruke min fagkunnskap og erfaringskompetanse til å gi flere verktøyene og kunnskapen som  gir deg mer “makt” over egen helse og livssituasjon, på en enkel og fornuftige måte som er tilgjengelig for alle.

Siden 2006 har jeg lest holistisk helse, dybde- og humanistisk psykologi, kropp-sinn medisin, og holistisk filosofi. Jeg er såkalt høysensitiv og spesialiserer meg derfor i den “problematikken”, samt tilstander som lite energi, kroniske spenninger og muskelsmerter, indre uro og nedstemthet. Jobber også  gjerne med barn og ungdom.

Er sertifisert som igangsetter av selvhjelpsgrupper av Selvhjelp Norge. For mer om selvhjelpsgrupper se http://selvhjelp.no

Utdanning:

Grunnmedisin, Tunsberg Medisinske Fagskole 2013
Reiki 1, Wenche Hanslien, 2013
Yogainstruktør (200h, Viniyasa flow), Frog Lotus International 2013
Kurs i barneyoga, yoga mot stress og utbrenthet, og yoga of the heart (Mark Whitwell)
Berøringspedagog, Dine Sanser 2010
Master i sosiologi – spesialisering i globalisering og utvikling, Universitetet i Oslo 2008

 

 

FacebookTwitterGoogle+Share